Bartın Hakkında Bilgi

Bartın ili nerededir, Bartın tarihi ve ekonomisi, Bartın hakkında bilgi.

Karadeniz bölgesinde Zonguldak iline bağlı bir ilçedir. Topraklarını doğuda Kastamonu’nun Cide ilçesi, batıda Çaycuma ilçesi, kuzeyde Karadeniz, güneyde Ulus ilçesi çevirmiştir. Merkez bucağından başka Amasra, Kozcağız, Arıt adında üç bucağı, 157 köyü vardır.
Yüzölçümü : 1115 km2
Nüfusu:. 84.921

Bartın ilçesinin topraklarının çoğu dağlık araziden, bu dağların dik meyilli sırtlarından meydana gelmiştir. Bu araziyi güneyde Kayaardı, Kocadağ, Karadağ adlarında üç dağ bir duvar gibi çevirir. Kuzey-batıya doğru akarak Karadeniz’e dökülen Bartın Çayı (Kocaırmak) ilçe topraklarından geçer.

Bartın Çayının ve bu çaya dökülen diğer suların geçtiği yerlerde derin vadiler meydana gelir. Sırtlar ormanlarla kaplıdır. Bu yüzden, Bartın toprakları geniş tarla tarımına elverişli değildir. Esasen ekime yarayan toprağın miktarı da çok azdır. Eh çok mısır, daha az miktarda buğday ekilir. Vadiler ve yamaçlar, Bartın Çayı ile bu çaya dökülen derelerin tabanları meyveciliğe elverişlidir. Halkın başlıca geçim vasıtası ormanlardan elde edilen kerestedir.

ilçe sınırları içinde bulunan bazı sanayi kolları da halkın geçimine yardım etmektedir. Bunlar arasında Bartın Çimento Fabrikası önemli bir yer tutar.
İlçenin ulaştırması hem deniz, hem de kara yolu ile sağlanır. Çankırı-Zonguldak arasında uzanan 35 numaralı devlet yolu ilçe merkezini Çaycuma istasyonunda demiryoluna bağlar. Amasra iskelesi deniz ulaştırmasında kullanılır.