Barometre İle Yüksekliğin Ölçülmesi

Barometre İle Yükseklik ölçülür mü, Barometre İle Yüksekliğin Ölçülmesi hakkında bilgi.

Cam tüpte civanın yükselmesini sağlayan hava basıncı olduğuna göre, basıncın yüksek yerlerde az olması şüphesiz tüpteki cıva seviyesinin düşmesini sağlayacaktır. O halde bu düşmeden faydalanarak yüksekliği kestirmek mümkündür.

Fransız fizikçisi Pascal, bu düşünceden hareket ederek, 1647’de, barometreyle yükseklikleri ölçtü, o zamandan beri barometreler aynı zamanda yükseklik ölçmekte kullanılmaya başlanmıştır.

Barometrenin gösterdiği basınç santimetre veya, İngiliz ölçüsü olan parmak (inch) olarak okunur. 1939’da A.B.D. Hava Bürosu bar denen yeni bir ölçü birimi kabul etmiştir. Normal şartlar altında bir bar deniz seviyesinde 75 cm. lik civanın basıncını gösterir. Hava basıncı barın 1/1000 ini gösteren milibarla gösterilir. Bu sayede barometrelerin okunması daha sıhhatli bir hale gelmiştir.