Barbizon Okulu Nedir, Kim Kurmuştur?

Barbizon Okulunu kim kurmuştur, Barbizon Okulu hakkında bilgi.

19. yüzyıl Fransız resim sanatında bir ressam topluluğudur. Bu. manzara ressamları toplandıkları Barbizon kasabasından ötürü bu adı almışlardır.

Tabiatın çehresini doğru olarak ifade etmek amacını güden bu ressamlar tarihi manzara ressamlarına karşı kuvvetli bir surette cephe aldılar. Bu topluluğun en büyük ressamı Theodore Rousseau’dur (1812-1867). Fransa’da, bu manzaralardan önce tabiata bakarak çalışan ressamlar gelmişti. Fakat bunlar tabiattan aldıkları resimleri sonradan atölyelerinde kendi düşüncelerine göre tasavvur ettikleri kompozisyonların içinde işlemişlerdir.

Barbizon Okulu’nun diğer bir büyük ressamı da Millet’dir (1814-1875). Millet, manzara ressamı olmaktan çok köylülerin tarladaki yorucu hayatını tablolarına işlemiştir. Daha çok hayvan resimleri yapan kadın ressam Rosa Bonheur (1822-1899) de bu manzaran ressamlar arasındadır.