Banyol Nedir, Hakkında Bilgi

Banyol sözlük anlamı nedir, Bir zindan olan banyol hakkında bilgi.

Eskiden harp esirlerinin ve gemi forslarının hapsedildiği zindanlara banyol denirdi. Ortaçağ’dan başlayarak Akdeniz’deki bütün denizci devletlerde, bilhassa Rodos ve Malta’da, bu çeşit zindanlar vardı. Osmanlıların banyolları, Portekiz, İspanyol, Venedik banyolları arasında en iyisiydi.

İstanbul’daki banyol Haliç’teki Tersane’de, içinde camisi, hamamı da bulunan, iki katlı bir bina idi. Burada daha çok iki çeşit mahkum bulunurdu. Bunların bir kısmı savaşlarda esir edilenlerden devletin payına düşenler bir kısmı da yol kesen, adam öldüren, ev basan sabıkalılardı. Banyolun etrafında her gece 300 deniz eri nöbet beklerdi. Donanma seferden dönüp de Halic’e gelince bu mahpusların hepsi orada çalıştırılırdı. Donanma tekrar sefere çıkınca da önemli bir kısmı kürek çekmeleri için forsa olarak teknelere gönderilirdi.

Harp esirlerinin karşılıklı olarak değiştirilmesi ilk defa i 699 Karlofça Barış Antlaşmasıyla kabul edildi. Ondan sonra Akdeniz’deki banyollar yavaş yavaş kapatıldı. İngilizler kürek mahkumlarını Avustralya’ya, Fransa da Güney Amerika’da Guyana’ya göndermeye başladılar. Türkiye’de Banyol 1863’te tamamen kaldırıldı, buradaki mahkumlar Sultanahmet’teki cezaevine gönderildi.