Banknot Nedir, Nerelerde Kullanılır?

Banknot  tarihi nedir, Banknot kullanmaya ilk başlayanlar hakkında bilgi.

Devlet bankası tarafından çıkarılan kağıt paraya banknot denir. Banknotun, altın, gümüş, döviz gibi menkul kıymetlerden teşekkül eden bir karşılığı bulunur.
Tabiatta akar suların çıktığı yere kaynak deriz. Ekonomi hayatında da para akımının bir kaynağı vardır ki bu, banknot çıkaran bankadır. Türkiye’de bu banka Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’dır.

Bazı memleketlerde para akımı kaynağı vazifesini başka bankalar da görür veya merkez (devlet) bankasının yanında başka bankalara da bu vazife verilmiştir.
Banknot ile kağıt para birbirinden farklıdır. Banknotun, Merkez Bankasına götürülünce karşılığının ödenmesi usuldendir.

Her gün birçok kimse Merkez Bankası’na baş vurarak banknot verip altın alırlar. Kağıt parayı bankaya verince, karşılığı alınamaz.
Devlet, kanuna dayanarak, piyasaya kağıttan para çıkarır, veya emisyon bankasının ödeme vaadini kaldırır. O zaman kağıt para rejimi ortaya çıkar.

Leave a Reply