Banker Kimdir, Kimlere Banker Denir?

Bankerlik tarihi, Bankerlerin işi neydi, Banker hakkında kısa bilgi.

Para, kredi, esham ve tahvilat işleriyle ve bunlara benzer daha başka muamelelerle uğraşan kimseye banker denir.

19. yüzyılın ortalarına kadar iş hayatında gördüğümüz bankerlerin çalışma alanları daha genişti. Bankerler, para işlerinden başka komisyonculuk, nakliyecilik, ticaret gibi işlerle de uğraşırlardı. Bankerlik muameleleriyle ticaret işlerinin birbirinden ayrılması, geçen yüzyılın ortalarından itibaren sanayi ve ticaretin büyük gelişmeler göstermesi ile başlar.

Bu gelişmeler, bankerliğin ve ticaretin bir tek şahısta toplu olarak yapılmasına imkan bırakmaz olmuştu. Bununla beraber, bankerler, gene ticaretle ilgilerini kesmemişlerdir. Bu ilgileri, bizzat ticaretle meşgul olmak yerine, ticari işlere borç para vermek şekline dönmüştür.

Bankerler, 19. yüzyılın ortalarına kadar devlete, hükümdar ailelerine de borç para verirlerdi. Devlet borçlarına ait istikraz tahvilleri çıkarılması usulünde de öncülük etmişlerdir. Bilhassa geçen yüzyılda her memlekette hızla gelişen demiryolculuğuna lüzumlu sermayeleri bulmakta büyük başarı göstermişlerdir. Mesele Osmanlı İmparatorluğunda demiryolu inşasında hükumeti büyük zararlara sokan Baron Hirsch bu nevi bankerlerdendi.

Bugün Roçild gibi zengin sözü, bir zamanlar Avrupa’nın en büyük bankeri olan Baron Rotshschild’den gelmektedir. Bu aile bugün de vardır.

Osmanlı devrinde Galata bankerleri de devlete borç para verirlerdi. 19. yüzyılın ortalarından sonra Avrupa’da sanayinin büyük gelişmeler .göstermesi üzerine geniş sermayelere ihtiyaç görüldü. Şahsi bir teşebbüs olan bankerlik bu ihtiyacı karşılamak kudretinde olmadığından anonim şirket şeklinde kurulmuş olan bankalar, büyük miktarlarda hisse senedi, tahvilat çıkarmak, mevduat toplamak suretiyle, ekonomik sermaye ve kredi ihtiyacını karşılamaya başladılar. Büyük bankacılığın gelişmesi, bankerliğin iş alanını pek daralttı.