Bankalar Nasıl Ortaya Çıktı?

Bankacılık tarihi, Bankalar ne zaman ortaya çıktı, Banka tarihi hakkında bilgi.

Bankalar, bugünkü şekilleriyle, ticaret ve sanayi geliştiği son çağlarda meydana gelmiştir.

Çok eski çağlarda para bozan, yani bir memleket veya bir şehrin parasını başka bir memleket veya şehrin parasına çeviren, para alıp borç veren kimseler vardı. Bu nevi işlerle uğraşanlara, üç bin yıl öncesine kadar ticaret hayatı gelişmiş bütün milletlerde rastlamaktayız. Onun için bugünkü bankacılığın ilk ve en sade şekilleri, Sümerler’de, Babilliler’de, Eski Yunanistan’da, Eski Roma’da görülür.

Banka kelimesi İtalyanca masa, tezgah demek olan banco dan gelir. Eskiden İtalya’da meydanlarda, sokak köşelerinde, önlerine birer masa koyarak madeni paraların ağırlıklarını tartan, ayarlarına bakan, bunları başka paralara çeviren, paraya ihtiyacı olanlara faizle borç veren, sertet kıran sarraflar vardı. Masalarının başında para ticareti yapan bu kimselere ilk defa 12. yüzyılda banchiero (banker) adı verildi.

Eski Yunanistan’da bu gibi işlerle rahipler de uğraşırdı. Bunlar kendilerine verilen paraları saklarlar, başkalarına borç verirlerdi. O zamanlar tapınaklar en güvenilir para saklama yerleriydi. Eski Yunanistan’da, büyük adamlar gibi adını tarihe geçirmek için Ephesus (Efes) teki Artemis tapınağını yakan Erostrotos aslında orada saklanan paraları çalmak için kundakçılık yapmıştı. Eski Yunanistan tapınaklarında toplanan altın ve gümüş servetler, komşu devletlerin hırslarını daima kamçılamış, istilalarda bu gibi yeler daima büyük bir hırsla yağma edilmiştir.

Ortaçağ’ın sonlarına doğru, İtalya’da Venedik ve Cenova cumhuriyetlerinde Doğu memleketleriyle ticaret pek gelişmişti. Ticaretin kolaylıkla yürütülmesi için para muamelelerine aracılık edecek müesseselere ihtiyaç duyulmuştu. Zamanımız bankacılığı ilk defa 1157’de Venedik’te Venedik BankasTnın kurulmasiyle başlar. 1408’de Cenova Bankası kurulmuş, bu banka daha sonra Avrupa-da kurulan bütün bankalara örnek olmuştur.

Avrupa’da 12. yüzyıldan sonra ticaretin, 19. yüzyıldan itibaren de sanayiin büyük ölçüde gelişmesi üzerine bankacılık da hızla gelişmiştir. İlk bankalar, çoğunlukla devlete ve belediyelere kredi açıyorlardı. Özel şahıslara, iş adamlarına daha ziyade istihlak ihtiyaçları için borç veriliyordu.

Bu borç rehin bırakılan kıymetli maddeler karşılığı idi. Fakat ticaret yapmak, halkın istihlakine yarayacak maddeleri istihsal etmek işleri genişleyince, bankalar da istihlak ihtiyaçları yerine, bunların istihsal ve ticaretini yoluna koyacak iş kredileri açmaya başladılar. Bugün bankalar, müşterilerine ticaret yapmak, fabrikalar kurmak veya kurulu fabrikalarını işletmek, tarlalarını ekip biçmek gibi işler karşılığı para verir.