Banka Ne İş Yapar, Banka Hakkında Bilgi

Bankalar ne iş yapar, Bankaların amacı nedir, Bankalar hakkında bilgi.

Bankanın gördüğü işi ve işleyişini kalbe benzetebiliriz: Kalp, oksijenlenmiş kanı, damarlar vasıtasıyla alıp gene damarlar yolundan vücudun dokularına gönderir. Oksijen bırakarak karbondioksit yüklenen kanı dokulardan çekip tekrar ciğerlere sevk eder.

Bu emme-basma işi bütün ömür boyunca sürer. Böylece kalp, organizmanın yaşamasına lüzumlu kan akımını düzenler. Banka da ekonomi bedeninde para akımını idare eden bir merkezdir. Bedendeki devamlı kan akımı, kan deveranı gibi, ekonomide de kazanmalardan, harcamalardan meydana gelen daimi bir para akımı, bir para deveranı vardır Bu akımın ortasında yer alan banka, serbest paraları toplar, bunları ekonomi bedelinin çeşitli dokularına, iş alanlarına sevk eder.

Ekonomide daima iki insan grubu karşılık lı olarak yer alır. Bunlardan biri, geliriyle ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra elinde fazla parası kalandır; ötekisi de harcamalara, yaptığı işlere parası yetmeyendir. Birinci grup, elinde kalan parasını işletmek, bunun da bir gelir getirmesini ister. Ötekisi, dükkanındaki, fabrikasındaki, tarlasındaki işlerini yürütebilmek için para arar. Banka ilk tarafın isteklerini karşılamak için bunların arasına girer. Parayı birinden borçlanmak Suretiyle alır, ötekine borç olarak verir. Böylece bankanın başta gelen asıl vazifesi, para aracılığı, para ticareti yapmaktır. Şu halde bu aracılık kredi almak ve kredi vermek şeklinde cereyan etmektedir. Aşağıda göreceğimiz gibi bankalar, borç alıp borç vermek ten başka işler de görürler.