Bando Nedir, Armoni Mızıkası Hakkında Bilgi

Bando takımı nerelerde bulunur, Ormoni mızıkası hakkında bilgi.

Askeri birliklerin orkestrasıdır. Mızıka da denir. Bir kısmı nefesle, bir kısmı da vurularak çalınan müzik aletlerinden meydana gelmiştir. Daha çok marşlar çaldığı için yürüyüş halinde de iş görür.

Bizde orduda bandoların kuruluşu Tanzimat devrine rastlar. Tanzimat’tan az önce Mehterhane’nin kaldırılarak yerine Avrupa’daki benzerleri gibi bir orkestra kurulması düşünülmüştü. Bu tarihlerde İtalya’dan Giuseppe Donizetti adında zamanın tanınmış bir müzikçisi getirilmiş, Paşa rütbesi verilerek kendisinden bu çeşit bir orkestrayı kurması istenmişti.

Böylece, Türk ordusunda ilk bando Donizetti Paşa tarafından kuruldu. Bugün askeri bandoların en geniş kadrolu olanına Armoni Mızıkası veya Armoni Orkestrası adı verilmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir