Banaz İlçesi Hakkında Bilgi

Banaz İlçesi hangi ile bağlıdır, Banaz İlçesi hakkında kısa bilgi.

Ege bölgesinin iç batı Anadolu bölümünde Uşak iline bağlı bir ilçedir. Topraklarını doğuda Afyon’un Sincanlı ve Sandıklı, batıda Uşak’ın Merkez, kuzeyde Kütahya’nın Altıntaş ve Gediz, güneyde Sivaslı ilçeleri çevirir. Bir bucağı, 43 köyü vardır.
Yüzölçümü: 1100 km. kare
Nüfusu: 3.032

Banaz ilçesinin toprakları kuzey-doğudan güney-batıya doğru uzanan, küçük, düz bir ovadan meydana gelir. Bu ovanın ortasından Banaz Çayı geçer, araziyi verimli bir hale getirir. Banaz Çayı, yüksekliği 2.224 m. olan Murat Dağından çıkar, çoğunlukla batıya doğru akarak Büyük Menderes nehrine dökülür. Uzunluğu 12 kilometredir. Banaz Ovası tarıma çok elverişlidir, bol miktarda tahıl ve şeker pancarı yetişir. Bilhassa pancar, halkın belli başlı geçim ve gelir kaynağını teşkil eder.

ilçe toprakları doğuda Kaplan Dağı, batı da Elma Dağı, kuzeyde Murat Dağı, güneyde Çatmalı Dağı ile çevrilidir. Bu dağların yamaçları ormanlarla kaplıdır. Tatlı meyilli sırtları da tarıma elverişli topraklar halindedir.