Balya İlçesi Hakkında Bilgi

Balya İlçesi hangi bölgededir, Balya İlçesi tarihi ve ekonomisi hakkında bilgi.

Marmara Bölgesinde, Balıkesir iline bağlı bir ilçedir, ilçe topraklarını doğuda Balıkesir’in merkez, batıda Çanakkale’nin Yenice, Balıkesir’in Edremit, kuzeyde Manyas ve Gönen, güneyde İvrindi ilçeleri çevirir. Merkez bucağı, Ilıca ve Danişment olmak üzere üç bucağı, 48 köyü vardır.
Yüzölçümü: 1.234 km”
Nüfusu: 27.278

Balıkesir ilçeleri arasında Balya ilçesi toprakları hemen hemen en arızalı olanıdır. Manyas Gölü’ne akan Kocaafşar Çayı ilçeden geçer, ilçenin kuzeyinde Kayalar Dağı yükselir. Bu dağın yamaçları kayın, karaçam ormanlarıyla, daha aşağıları da fundalıklarla örtülüdür.

Balya’nın başlıca gelir kaynağı hayvancılıktır. Çok eskiden’bölgeye getirilen Plevne boğaları sayesinde, çevrede olduğu gibi Balya ilçesinde de sığırlar ıslah edilmiş, bol süt veren inekler yetiştirilmiştir. Balya, ilçesinden çevreye damızlık boğalar satılır. Maden bakımından, Balya zengindir, simli kurşun madenleri işletilir.

Yakın zamana kadar, özel bir şirket tarafından linyit, kurşun, çinko madenleri de işletilmekteydi.

ilçe merkezi Balya 1.740 nüfuslu bir kasabadır. Denizden yüksekliği 330 metreyi bulan kasabanın evleri iki mahallede toplanmıştır. Belediye teşkilatı, su ve elektrik tesisleri vardır.

Kasabanın hartası ve imar planı yapılmıştır. Balya, bilhassa ılıcaları, mesiresi ve eski anıt ve yıkıntılarıyla dikkati çeken bir kasabadır. Bir ara yol ile Balıkesir-Çanakkale devlet yoluna bağlıdır. Köyler ve bucaklarla ilçe merkezi arasındaki yol bağlantısı toprak yollarla sağlanabilmektedir.