Baltacı İle Katerina Hakkında Bilgi

Baltacı İle Katerina kitabı, Baltacı İle Katerina hikayesi hakkında bilgi.

Günlerce çetin savaşlar oldu. Rus ordusu gittikçe çıkmaza giriyordu. Deli Petro için ya çemberi yarıp kurtulmak, ya da dövüşerek tükenmekten başka çare yoktu. Çar’ın yanında bulunan karısı Katerina kurtuluş için bir çare düşündü.

Orduda para ve kıymetli eşya adına ne varsa topladı Buna kocasının, kendisinin mücevherlerini de ekleyip, Baltacı Mehmet Paşa’ya götürdü. Yalvararak aman dilediği söylenir.

Baltacı Ahmet Paşa önce bir karar veremedi. 12. Carl’la Kırım Han, da Rus ordusunun yok edilip Çar’ın yakalanmasını istiyorlardı. Yalnız, uzak görürlükten yoksun olan devlet ve ordu büyükleri Mehmet Paşa’ yı barışa zorladılar. Bunun üzerine Baltacı anlaşmaya yanaştı.

Rusya görüşmelere, Şapirov’u, Osmanlılar da Reisüiküttap (Dış işleri Bakanı) Ömer Efendiyi gönderdiler. Antlaşma 1711 yılı 23 temmuzunda yapıldı.