Balkaş Gölü Hakkında Bilgi

Balkaş Gölü nerededir, Balkaş Gölü nereye dökülür, Balkaş Gölü hakkında bilgi.

Asya’nın en büyük göllerindendîr. Asya da Aral ve Baykal göllerinden sonra büyüklükte üçüncü gelir. Kırgızlar Alatengiz ve Aktengiz derler. Kalmuk dilinde ise adı büyük anlamına gelen Balhaştır.

Sovyetler Birliği sınırları içinde bulunan Balkaş Gölü Kazakistan’daki Kırgız Bozkırı’ nın güneyine düşer. Yüzölçümü 18.400 km2, uzunluğu 640 km. dir. Doğu kesimleri çok sığdır. Gölün en derin yeri 15 metreyi geçmez. Genişliği 45-90 km. arasındadır. Suları genel olarak tatlıdır.

Balkaş Gölünün çok sığ olan doğu kesiminin eskiden daha doğuda bulunan Alagöl’e (Alakul) kadar uzandığını gösterecek izlere Taşlanmıştır. Gölün su hacmi devre devre artıp eksilir. Balkaş Gölü’ne akan başlıca su ili ırmağıdır. İli kum ve sazlarla kaplı bir toprakta akarak güçlükle-göle ulaşır. Göle dökülen diğer ırmaklar Lepsa, Aksu, Kartal ve Ayaguz’dur. Deniz yüzeyinden 270 m. yüksekte olan Balkaş Gölü kasımdan nisana kadar donar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir