Balıkesir Kongresi Alınan Kararlar

Balıkesir Kongresi ne zaman ve nerede yapıldı, Balıkesir Kongresi sebep ve sonuçları nelerdir.

Yunan saldırısına karşı koyabilmek için Batı Anadolu’da kurulan ulusal dernekleri biraraya getiren ve 3 kez toplanan kong­re 26-31 Temmuz 1919 tarihleri arasında Balıkesir’de toplanan bu kongreye Akhisar, Balıkesir, Bandırma, Bigadiç, Balya, Soma,

Şamlı, Sındırgı, Burhaniye, Gönen, Kepsut, Edremit, Erdek, Kırkağaç, Fart, İvrindi delegeleri katıldı. Batı Anadolu’da kurulu Redd-i ilhak derneklerinin Hareket-i Milli­ye Redd-i ilhak derneklerine dönüştürül­mesine karar verilerek öteki kararlarını 29  maddelik bir metin haline getirdiler.

Bu ka­rarların içinde en önemli olanları şunlar­dır: Yunan yayılması sürdüğü sürece se­ferberlik halinde bulunulması; cepheye çağ­rılan herkesin cepheye katılımını sağ­lamak; padişaha bağlılıklarını duyurmak için bir telgraf çekmek. Sivas Kongre-si’nden 18 gün sonra toplandığı için kong­reyi yönetenler “Biz Yunanlılar’a karşı bir cephe kurduk. Sivas’takilere katılırsak si­yasete girmiş oluruz” diyerek Sivas Kong­resi’ne karşı tavır balikesir_kongresialdılar. Bu nedenle kong­releri İstanbul hükümeti ve padişahça des­teklendi. Kongre Balıkesir’den 2, Akhisar, Ayvalık, Bandırma, Soma’dan ise 1’er kişi olmak üzere bir Heyet-i Merkeziye oluş­turdu.

Balıkesir Heyet-i Merkeziyesi aldı­ğı kararları tüm Batı Anadolu’da uygula­mak için 16-25 Ağustos 1919’da Alaşehir1 de bir kongre daha topladı. Bu kongrede 26 maddelik kararlar alındı. Ancak Mus­tafa Kemal’in önderliğinde Anadolu’da ulu­sal hareketin gelişmesi üzerine 10-23 Mart 1920’de izmir Şimali Mıntıkası Kuvayı Milliyesi Heyet-i Umumiyesi adı altında top­lanarak Sivas Kongresi ile oluşturulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne katılma kararı aldı.