Balıkesir İli Hakkında Bilgi

Balıkesir hangi bölgededir, Balıkesir ekonomisi ve coğrafi özellikleri, Balıkesir ismi nereden gelir.

Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi’nde bulunan Balıkesir’in 17 ilçe­si vardır: Ayvalık, Balya, Bandırma, Biga­diç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Er­dek, Gönen, Havran, ivrindi, Kepsut, Man­yas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susur­luk. İlin kuzeyinde Marmara Denizi, batı­sında Ege Denizi ve Çanakkale, güneyin­de İzmir ve Manisa,güneydoğusunda Kü­tahya, doğusunda ise Bursa yer alır.

balikesirBalıkesir’in yeryüzü şekilleri genel ola­rak alçak dağlar, ovalar ve yontuk düz alanlardan oluşur. Dağlar il topraklarının % 35.6’sını kaplar. Karadağ (764 m) Edincik Dağı (360 m.), Kapıdağı, Sularya-Gelçal Dağları (Keltepe: 881 m), Çatalda-ğı (1.336 m), Alaçam Dağları (Tilki Tepesi-1.625 m.) Madra Dağları (1.338 m ) Kaz Dağı (1.767 m) ve Hodul Dağı (610 m ) belli başlı yükseklikleridir.

İl topraklarının % 10.9’u ovalardan mey­dana gelir. Balıkesir Ovası (140 km2) Man­yas Ovası (110 km2), Gönen Ovası, Edre­mit Ovası, Burhaniye Ovası, Ayvalık Ova­sı, Sındırgı Ovası, Bigadiç Ovası, Ergama Ovası, İvrindi Ovası ve Susurluk Ovası ta­rıma elverişli ovalardandır.

Balıkesir ili su kaynakları açısından zen­gindir. Susurluk Çayı, Gönen Çayı, Koca-çay, Havran sulama açısından oldukça önemlidir.

ilde Manyas Gölü (192 km2), Tabak .Gö­lü ve Çaygören Baraj Gölü (780 ha) adlı üç göl vardır.

Balıkesir’in 300-400 m.yüksekliklerinde makilere rastlanır. Bunlar pırnal ve pala­mut meşeleridir. 500 m’ye kadar zeytin ağaçlarına, 500 m’den sonra kızılçam, ka­raçam gibi ağaç türlerine rastlanmakta­dır. Akarsu boylarında çınar ve söğüt ağaçları yer alır.

ilin iklimi Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında geçiş niteliği gösterir. Şehir mer­kezinde kara iklimi hakimdir.

Balıkesir yurdumuzun önemli tarım merkezlerinden biridir. Tahıllar, baklagiller, sanayi bitkileri, çeşitli sebze ve meyveler bol miktarda yetişir, il eskiden beri, Türki­ye zeytin ve zeytinyağı üretiminin merke­zi sayılır.

Hayvancılık gelişmiştir. Koyun, kılkeçi-si, inek, at, eşek, tavuk, hindi beslenir. Arı­cılık ve ipekböcekciliği de yapılmaktadır.

MTA’nın Balıkesir’de belirlediği maden­ler şunlardır: Merkez: Demir, kaplıca su­yu. Ayvalık: Demir, kurşun-çinko, Balya: Demir, kurşun-çinko, linyit, kaplıca suyu. Bandırma: Potasyum feldispat, mermer. Bigadiç: Borat,manganez, perlit, kaplıca suyu. Burhaniye: Bitümlü şeyi, içme su­yu, kaplıca suyu. Dursunbey: Demir, kurşun-çinko, krom, manganez, asbest, borat, manyezit, linyit, kaplıca suyu. Ed­remit: Kurşun-çinko, kaplıca suyu. Erdek: Asbest, talk, dolomit, mermer, kaplıca su­yu, içme suyu. Gönen: Civa, linyit, içme suyu, kaplıca suyu. Havran: Demir, man­ganez, İvrindi: Antimuan, kaplıca suyu Kepsut: VVollostonit, Manyas: Kaplıca su­yu. Savaştepe: Perlit, kaplıca suyu. Sın­dırgı: Kaölen, perlit, kaplıca suyu. Susur­luk: Antimuan, borat, kaplıca suyu, maden suyu.

Balıkesir sanayii 1960’lı yıllara kadar ta­rıma dayalıydı. Günümüzde Balıkesir’de birçok işkolunda çalışan fabrika, büyük iş­letmeler ve küçük imalathaneler vardır. Kimya sanayi hızla gelişmektedir.