escort bursa bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan kayseri escort bayan mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan bahis siteleri escort kayseri kayseri escort

Balıkçılık Nedir, Hakkında Bilgi

In Genel 31 views

Balıkçılık ve su ürünleri, Balıkçılık düzeni, Balıkçılık hakkında bilgi.

Balıkçılık, dünya medeniyetinde ve bugünkü besin sanayisinde büyük bir yer tutar. Tarihin en eski çağlarından beri deniz, göl ve nehirler insanların besinlerini araştırdıkları ve sağladıkları birer kaynak olmuştur.

Bugün ağını sulara atan ilk insanların üzerinden binlerce yıl geçmiş bulunuyor. Bununla beraber balıkçılık öneminden hiçbir şey kaybetmemiş, aksine, gittikçe artan bir değer kazanmıştır. M. Ö. 2000 yılına ait bir Eski Mısır mezarında bulunan balıkçı resmi eskilerin balıkla ilgisini bize anlatan ilk ipuçlarındandır.

ilk insanın bir sal içinde denize açılması, yeni bir yer keşfetmekten veya başka bir kabilenin toprağını işgal etmekten çok, balık bulmak ihtiyacından doğmuş olsa gerektir. Sade balıkçı gemilerinin değil, büyük ticaret filolarının, hatta savaş gemilerinin başlangıcı ilkel insanların bir sala binip, balık peşinde denize açılmaları olmuştur diyebiliriz.

Balık, çokluğu bakımından, tabiatın insanlara verdiği başka nimetlerle ölçülemeyecek kadar üstün bir değer taşır. Balıkların çokluğunda veya çeşit değişikliğinde yıldan yıla azalma veya çoğalmalar olmuş, fakat genel olarak balık bolluğu hiçbir zaman son bulmamıştır. Ancak, son yıllarda aşırı av yüzünden bazı balıkların azaldığı görülmüş, bunu önlemek için kayıtlar konulmuştur.

Balıkların çoğu bir mevsimde binlerce, bazısı milyonlarca yumurta yapar. Ancak, düşmanlarının çokluğu balıkların çok fazla üremelerini önler. Bununla beraber yapılan incelemeler genel olarak balıklara en az zarar verenin gene insanlar olduğunu göstermiştir.
Balıkçılığı başlıca iki ayrı bölümde incelemek gerekir:
1 — Ticari balıkçılık,
2 — Amatör balıkçılık.

Ticari Balıkçılık:

Balıkçılık birçok memleketlerin ekonomisinde önemli bir yer tutar. Her yıl yemek maksadiyle tutulan balık miktarı 30.000.000 tondan fazladır. Bugün yalnız A. B. Devletlerinde 160.000 kişi balıkçılıkta çalışmaktadır. Bütün dünyada her çeşit balıkçılık işinde çalışanların sayısı 2.500.000 den fazladır.

Açık deniz balıkçılığı çok büyük ustalık isteyen bir iştir. Oldukça ağır tonajlı gemilerle ve daha çok balina, morina, som ve tuna balıkları avlamak maksadıyla yapılır. Balıkçı gemisi kaptanlarının bir transatlantik kaptanından daha bilgili, daha usta olması gerekir. Çünkü gemi yolundan bir milin dörtte biri kadar şaşsa büyük bir balık alanını kaçırmış olur. Açık deniz balıkçı gemilerinde balık tutma için gerekli malzemenin dışında, balıkları kıyıya dönünceye kadar korumak için de gerekli tertibat vardır.

Balıkçı gemileri avlayacakları balıkların cinsine göre çeşitli derinlikte ve sıcaklıktaki sulara gider, çeşitli malzeme kullanırlar. Bugünkü balıkçı gemilerinin çoğu son model sondaj cihazları, telsiz telefon, radar, soğuk hava depolarıyla donanmıştır. Bazı gemilerde helikopter bile bulunur. Bunlar aylarca denizde durmaya dayanacak şekilde yapılmış ve donatılmıştır.

Bugün dünyanın en önde gelen balıkçı memleketi Japonya’dır. . Dünya balık istihsalinin % 39 kadarını bu memleket sağlar. 1938’de ise 5.600.000 tonla Japonya dünya istihsalinin yarısını karşılıyordu. Japonya’da balıkçılık işlerinde çalışan irili ufaklı teknelerin sayısı 360.000’dir. Bunlardan 11.000’i 10 tondan ağır gemilerdir. Japonlar Bering Boğazı açıkları ve Hint Okyanusundan yılda 200.000 ton kadar balık tutarlar. Japonlar balıkçılıkta yıllarca rakipsiz kalmışlardır.

Dünya balıkçılığında ikincilik Amerika Birleşik Devletlerindedir. Hem Atlas Okyanusu, hem Büyük Okyanus A. B. D. için birer balık kaynağı olduğu gibi Göller Bölgesinden de geniş ölçüde balık elde edilir. Bugün balıkçılık işlerinde çalışan teknelerin sayısı 85.000 kadardır. Bunların 9.000’i 5 tondan ağırdır. Amerika’da hem kıyı, hem de açık deniz balıkçılığı gelişmiştir. Büyük Okyanus’ta yılda 200.000 tondan fazla som balığı, 200.000 tona yakın tuna balığı elde edilir. Göller Bölgesinde yakalanan balıklar da yılda 40.000 tonu geçer. Midye ve ıstakoz cinsinden deniz hayvanları avına da büyük önem verilir. İstiridye avında Amerika dünyada birincidir. Yılda yakalanan ıstakoz 10.000 tonu geçer. 1949’da ıstakozları konserve kutularında günlerce canlı olarak muhafaza etme usulü bulunmuştur.

Amerika’nın yıllık balık istihsali 2.000.000 tonu geçer. Bunun 800.000 tondan fazlası taze veya dondurulmuş olarak satılır, geri kalanı konservecilikte veya başka alanlarda kullanılır.

Dünya balıkçılığında üçüncü yeri Sovyetler Birliği tutar. Bu memleketin yıllık istihsali 1.500.000 tonu geçmektedir. Diğer balıkçı memleketler istihsal sırasına göre şunlardır: Norveç, İngiltere, Kanada, İspanya, İslanda, Fransa, Portekiz.

Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Bu yazımızda halk arasında “mutluluk çubuğu” yani
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir

Leave a reply "Balıkçılık Nedir, Hakkında Bilgi"


Top