Bali Paşa Kimdir, Hakkında Bilgi

Bali Paşa hangi padişah zamanında yaşamıştır, Bali Paşa hayatı hakkında bilgi.

Osmanlıların en büyük akıncı beylerinden biridir. Damat Koca Yahya Paşa‘nın oğludur.

1521’de Belgrat, 1541’de Macaristan valisi olmuş, bilhassa 1526 Mohaç Savaşında birinci derecede hizmet etmiştir. 1498’de, kırk bin kişilik bir ordu ile Lehistan’a yürümüş, Varşova’ya kadar ilerlemiş, on bin esirle, çok değerli ganimetlerle geri dönmüştür.