Bale Nedir, Bale Nasıl Yapılır?

Bale sanatı tarihi, Bale sanatının incelikleri nelerdir, Bale hakkında bilgi.

Bale, Müzik eşliğinde ritme uyularak tek veya toplu olarak yapılan estetik dans. sanatıdır.

Güzel sanat kolları arasında, verdiği zevk ve heyecan yönünden büyük değeri olan balenin tarihi eski medeniyetlerin dinsel inanç ve kurallarına kadar uzanır. İlk çağ insanları tabiat olayları karşısında ruhlarında beliren tepkileri tek ve beraberce yaptıkları ahenkli vücut hareketleriyle belirtmişlerdir. Bu olaylardan kendilerine zarar verenlere karşı kızgınlık, iyilik getirenlere karşı şükran duygularını değişik ritimler eşliğindeki ilkel danslarla göstermişlerdir.

Medeniyetin ilerleyişiyle dinsel danslar tapınağa girmiş, yeni çalgılar ritme melodiyi de katmıştır. Toplum içinde en düzenli şekli tapınakta bulan dans sanatı Milattan iki, üç yüzyıl sonra oradan uzaklaşmıştır. O çağlardan sonra bu sanatın başlıca üç yönden geliştiği görülür.

Halk çalgıları eşliğinde, halkın gelenek ve inançlarını belirten halk dansları; daha üst sınıfın kabul ettiği toplu eğlence dansları; yalnız seyir zevki için belirli sanatçılar tarafından yapılan gösteri dansları veya sanat dansları.

Sanat danslarının, bir konuya dayanan ve Bellet daction (hareket balesi) denilen ilkel örnekleri Eski Yunan ve Roma Saraylarında yer almış, Orta çağ’da kişizadelerin pek sevdiği bir gösteri şekli olarak devam etmiştir.

17. yüzyıl başında operanın gelişmesi sanat dansına yeni bir yön vermiştir. 17. yüzyılda bilhassa Fransa’da iki sanatın birleşerek Ballet-Opera adiyle uygulandığı görülür. Bu yüzyılda Ch. W. Gluck ve W. A. Mozart gibi büyük besteciler tüm bale gösterileri için süitler bestelemişlerdir. 19. yüzyıldan sonra bale operadan yavaş yavaş ayrılmış, ancak konunun gerektirdiği küçük dans gösterileri bazı eserlerde yer almıştır.