Bal Kılavuzu Kuşu Nedir?

Bal Kılavuzu Kuşu nerelerde yaşar, Bal Kılavuzu Kuşu ne ile beslenir, Bal Kılavuzu Kuşu hakkında bilgi.

İki türü Asya’da, geri ka­lanlarının tümü Afrika’da yaşayan 14 kuş türüne bal kılavuzu denir. Oysa çok ilginç beslenme davranışıyla bu adı gerçekten hak eden yalnızca iki tür balkılavuzu vardır.

Afri­ka’da yaşayan türlerden büyük balkılavuzu (Indicator indicator) ile pullu göğüslü balkıla­vuzu (indicator variegatus). Bu kuşlar, bal porsuğu denen bir porsuk türünün ya da karşılaştıkları insanların tepesinde döne döne uçup şakıyarak onları arı yuvalarının bal_kilavuzubulun­duğu yere doğru götürürler. Peşlerine düşen bal avcısı kovanı kırıp içindeki balı alınca da petekte kalan balmumunu ve arı larvalarını yerler. Balkılavuzlarının bağırsaklarında bal­mumunun sindirimine yardımcı olan özel bakteriler vardır ve bütün omurgalılar arasın­da balmumuyla beslenen tek hayvan bun­lardır.

Balkılavuzlarının öbür türleri de genellikle balansı ve yabanarısıyla beslenir, ama aynı davranışı göstermez. Bu türler, tünedikleri daldan ok gibi fırlayarak arıları uçarken havada yakalarlar.

Balkılavuzları küçük ya da orta irilikte kuşlardır. Sırtlarındaki tüyler genellikle kahverengimsi boz, göğüsleri ve karınları daha açık renktedir. Kuyruklarında ve kanatların­da renkli lekeler bulunur. Bu kuşların çoğu kuluçka asalağıdır, yumurtalarını arıkuşu, sa-kallıkuş ve ağaçkakan gibi başka kuşların yuvalarına bırakırlar. Böylece yuvanın sahibi, bal kılavuzunun yavrularını da kendisininkilerle birlikte besleyip büyütür.

Bazı türlerde, yavru bal kılavuzlannın gagasında bir çift çen­gel gelişir, yavru, sonradan kaybolacak olan bu çengellerle yuva sahibinin yavrularını ya­ralar ya da öldürür ve bütün yiyeceği kendisi yiyerek uzun süre yuvada kalır.