Bakü Hakkında Bilgi

Bakü şehri nerededir, Azerbaycan başkenti Bakü hakkında kısa bilgi.

Azerbaycan’ın başkentidir. Hazar Denizinin batı kıyısında Apşeron Yarımadasının güneyinde 968.000 nüfuslu işlek bir liman şehridir. Yakın Doğu’nun en büyük şehirlerinden biri olan Bakü, Azerbaycan’ın dahil bulunduğu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin de dördüncü büyük şehridir.

İçerişehir ve Bayırşehir denilen iki ayrı bölümden meydana gelmiştir. İçerişehir dar sokakları, eski kale duvarlarıyla, daha çok, eski bir şehir manzarası gösterir. Bayırşehir ise geniş caddeleri, yeni binalarıyla modern bir şehir görünüşündedir. Şehrin binaları babamdar denilen bir çeşit aktaştan yapılmıştır. Bu taş kolayca yontulur, havanın etkisiyle sertleşerek zamanla aşınmaz hale gelir.

Bakü, Kafkasya’nın en sıcak şehridir. Temmuzla ağustosta hemen hemen hiç yağmur yağmaz, kışın don enderdir. Hazar Denizinin kışları donmayan limanlarından biri olduğu için deniz yollarının merkezi sayılır. Aynı zamanda önemli bir demiryolu üzerindedir. Bütün bu özellikleri Bakünun ticarette çok ilerlemesini sağlamıştır. Iranla olan ticaretinin yanıbaşında yıldan yıla kurulan Bakü Panayırı bu şehrin önemini bir kat daha artırır.