Bakteriyoloji Bilimi Neyi İnceler?

Bakteriyoloji bilimi neyi incelemektedir, Bakteriyoloji hakkında kısa bilgi.

Bakterileri inceleyen bir bilim koludur. Tıpta çok önemli bir yeri vardır.
Bakterilerin üç yüz yıldan beri incelenmelerine rağmen, bunların hastalıkları meydana getirmelerindeki etkileri ancak çok sonra Fransız bilgini Louis Pasteur’ün çalışmaları sonunda belli olmuştur.

İnsanlar çok eski çağlardan beri hastalıkların bulaşarak yayıldıklarını kabul etmişlerdi. Bilhassa Ortaçağda veba ve kolera gibi salgınların hızla yayılmaları bu kanaati daha da kuvvetlendirmişti.

ilk defa olarak Verona’lı şair doktor Fracastor 1546 yılında hastalıkların gözle görülebilen küçük parçacıklar tarafından yayıldığı fikrini ortaya attı. Fakat deneme alanında hastalıkların canlı varlıklarla bulaştığını söyleyen Kircher adlı bir bilgin oldu. Kircher 1671 yılında küçük mercekler kullanarak vebalı hastaların kanlarında bazı kurtlar gör düğünü belirtmişti.

Bakteriyoloji biliminin gelişmesi, 17. yüzyılın ikinci yarısında Almanyalı çuhacı Leeuvvenhoek’un mikroskopu icat etmesiyle hızlandı. Leeuvvenhoek yağmur suyunu ve diş kazıntısını inceleyince küçük canlılar gördü. Bunu da Londra Kıraliyet Akademisi’ne bildirdi.

Mikroskop gelişmekte devam ediyordu. 1838 yılında Ehrenberg bu küçük canlıların şekillerini tarif etti. Bunları dört ayrı kısımda topladı. Ote yandan, Pasteur de bu konuda araştırmalar yapıyordu. O da mayalanmanın meydana gelmesine mayanın sebep olduğunu buldu.

Bu canlıların daha geniş bir şekilde sınıflandırılması ve incelenmesi 1872 yılında Koch tarafından yapıldı. Koch baz. bakterilerin sıcağa ve baz. kimyasal maddelere Karşı dayanıklı olduklarını da buldu. Uzun çalışmalar sonunda verem basilini keşfetti Aynı yıllarda daha başka bilginler de tifo, veba, malta humması gibi hastalıkları meydana getiren basilleri keşfettiler Bakteriyoloji konusundaki çalışmalar bu bilimin iyice gelişmesini sağlamıştı. Bilhassa son altmış yıl içindeki çalışmalar hemen hemen bütün hastalıkların etmenlerini (amillerini) ortaya çıkarmıştır.