Bakır Nasıl Elde Edilir?

Bakır madeni nasıl elde edilir, Bakır nasıl üretilir, Bakır işlemesi hakkında bilgi.

Bakır filizlerinin içinde birçok yabancı maddeler bulunduğu için saf bakırın elde edilmesi demirden ve alüminyumdan çok daha zor olur. Bu ameliye genel olarak beş safhada yapılır: 1 — Filizin zenginleştirilmesi, 2 — Kavurma. 3 — Ergitme, 4 — Oksitleme, 5 — Saflaştırma.

Birinci safha filizin taş, toprak, kaya gibi lüzumsuz maddelerden ayrılmasıdır. İkinci safhada filizin içinde bulunan kükürt, demir, alüminyum, silisyum, gümüş, altın gibi madenler bakırdan ayrılır. Üçüncü safha olan ergitme ise karışımdaki kum, alüminyum oksit, demir oksit ve bunlara benzeyen diğer yabancı maddeleri bakırdan ayırmak için yapılır. Bu maddeler cüruf halinde ergimiş kütlenin üzerinde bulunur. Geriye «mat» denen bakır karışımı kalır. Bu ameliye sonunda eldeki bakır cevheri % 45 oranında zenginleştirilmiş olur.

Dördüncü safha ham bakırın elde edilmesi için yapılır. Ergimiş mat üzerine alttan basınçlı hava gönderilerek eldeki karışım oksitlenir, alev ve kızgın maden parçaları gürültüyle dışarıya püskürür. Sonra bakır sülfür bakıra indirgenir. Fakat elde edilen bu bakır gene saf bakır değildir. Oranı % 99 olmasına karşılık içindeki çok az orandaki yabancı maddeler bile bakırın iletkenliğini azaltır. Bunun için de beşinci bir ameliye yapılır, elektrolizle bakır tamamen saf bir hale getirilir.