Bakır Çayı Nerededir, Hakkında Bilgi

Bakır Çayı nereye dökülür, BakırÇayı hakkında bilgi.

Ege Bölgesinde, Ege Denizi’ne dökülen bir akar sudur. Kaikos ve Bergama Çayı da denilir. Manisa ilinin ilçelerinden Kırkağaç kasabasının 20 kilometre kuzeyinde bulunan Şifa Dağından çıkar.

İlk önce Kırkağaç Ovasını sular. Ovanın tam ortasından akarak Kırkağaç kasabasının 2,5 km. doğusundan geçtikten sonra batıya yönelir. Soma Boğazından sonra Soma kasabasının yakınından akar, büsbütün batıya döner. Buradan sonra da yavaş yavaş genişleyerek Bergama Ovası’na girer.

Bakır Çayı Bergama Ovası’na girdikten sonra Bergama Çayı adını alır. Kınık kasabasının kuzeyinden, Bergama kasabasının güneyinden geçerek Ege Denizine doğru akışına devam eder. Çandarlı Körfezinin kuzeyinde, Çandarlı kasabasının doğusunda denize dökülür.

Bakır Çayının uzunluğu, kaynağından denize döküldüğü noktaya kadar 150 km’dir. Çay fazla yağışlı zamanlarda taşkın bir hal alır, döküldüğü noktada geniş bir delta meydana getirir. Bakır Çayı adının verilmesi, Kırkağaç kasabasının 3,5 km. güneyinde bulunan eski ve tarihi Bakır kasabasından dolayıdır. 1