Bahane Bulma Mekanizması

Bahane Bulma Mantık nedir, Bahane Bulma nedir ve nasıl anlaşılır.

“Kişi bozulma veya çatışmaya düştüşısında en kestirme davranış biçimlerine gidilerek topluma öyle davranması gerek­tiği inancını kabul ettirmektir.

“Kişi bozulma veya çatışmaya düştü­ğünde çözüme gerçekçi biçimde ulaşma yollarını bulamazsa, çatışma ve bozulma biçimleri gösterir. Bu tepki ve davranışlar, kişinin psikolojik alanda kendisini koruma amacına yöneltir”.

Üniversite sınavını kazanamayan bir öğ­rencinin okulun bulunduğu şehiri zaten sevmiyordum, ya da okumanın gereksiz­liğini öne sürmesi bu mekanizmaya girer.