Bahailik Nedir, Hakkında Bilgi

Bahailik mezhebi nedir, Bahailik mezhebinin özellikleri nelerdir, Bahailik hakkında kısa bilgi.

19. yüzyılın ikinci yarısında İran’da Hüseyin Ali Nuri Bahaullah’ın kurduğu mezhebe bahailik denir. Babiliğin değiştirilmiş bir şekli olan Bahailik, yeryüzünde Babilikten daha çok yayılmıştır.

Başlıca mensupları İran’da olmakla beraber Avrupa’da, hatta Amerika’da bile Bahailiğe mensup kimseler vardır.

Babailiğin esasları, birbirini sevmek, kimseye kötülük etmemek, alçak gönüllü olmak, iyilik etmek, muhtaçlara yardımda bulunmaktır. Bu mezhep, insanın kendine eziyet etmesini yasak etmiş, herkesin rahat ve neşe içinde yaşamasını kabul etmiştir. Bahailikte dini tören olmadığı gibi din adamları diye bir sınıf da yoktur.

Bahailiğe göre her şehirde on dokuzar üyelik bir teşkilat kurulacak, bu teşkilatın geliri de mirasçı olmayan miraslardan, para cezalarından, bir defaya mahsus olmak üzere her sermaye üzerinden 1/19 alınacak vergiyle sağlanacaktır.

Bahai’ik İslamdan en çok uzaklaşan mezheptir. Bugün bu mezhebe mensup olanların sayısı İran’da 1.000.000, İran dışında on beş, yirmi bin kadardır.