Bağdatlı Ruhi Kimdir?

Bağdatlı Ruhi sözleri ve eserleri, Bağdatlı Ruhi kimdir hayatı.

Bağdat’ta doğmuş, derviş hayatı yaşa­mış. Şam’da ölmüştür, imparatorluktan uzak bir yerde yaşamış olan şair, çevre­sini eleştiren şiirleriyle dikkati çeker. Top­lumdaki aksaklıkları, ahlaksızlıkları, ikiyüz­lülükleri eleştirir.

Gazellerinde yer yer ta­savvuf izleri görülür. Divan-ı ve Ziya Paşa’nın nazire yazdığı ünlü Terkib-i Bend’i vardır. Dili yalın, konuşma diline yakındır. Atasözü ve deyimlerden yararlanmıştır.