Bağdat Köşkü Nerededir?

Bağdat Köşkü kim yaptırdı, Bağdat Köşkü tarihi özellikleri hakkında bilgi.

İstanbul’da Topkapı Sarayı içinde, bu saraya ait bir köşktür. İçindeki çinilerin güzelliği ile’ün salmıştır. Topkapı Sarayının Dördüncü Avlu’su içindedir.

Köşke Sultan 4. Murat tarafından girişilen Bağdat seferinin zafer hatırası olarak bu ad verilmiştir. Köşkün yapılmasına 1634’te başlanmış, 1638’de tamamlanmıştır. Bağdat Köşkü bugüne kadar, ilk yapıldığı şekle yakın olarak muhafaza edilmiştir.

Köşk sekiz yüzlüdür. Üstü çok zarif, bir kubbeyle örtülüdür. Kubbenin etrafında köşkü bir baştan bir başa dolanan geniş saçak mermer direkler üzerine oturtulmuştur. Köşkün duvarlarının alt kısmı mermer ve renkli taş levhalarla, üst kısmı ise süslü ve nakışlı çinilerle örtülmüştür.

Köşkün sekiz yüzünün dördü girinti, dördü de çıkıntı halindedir. Gerek dış görünüşü, gerekse iç süsleri bakımından eşsiz bir güzelliktedir. İç duvarlar da, kubbeye kadar, çinilerle süslüdür. Köşkün altlı, üstlü 32 penceresi vardır. Alt pencerelerle renkli camlan bulunan üst pencereler arasındaki duvara çeşitli ayetler yazılmıştır. Hattat Tophaneli Mahmut Çelebi tarafından yazılan bu ayetler, mavi çinilerle kaplanmıştır. Köşkün taraçasından bütün Boğaziçi, Eyüp sırtlarına kadar Haliç görünmektedir.