Bağdat Hakkında Bilgi

Bağdat nerededir, Bağdat şehri tarihi ve ekonomisi, Bağdat hakkında bilgi.

Irak Cumhuriyetinin başkentidir. Aşağı Mezopotamya’nın kuzey kesiminde, Basra Körfezinden 530 kilometre içeride, denir yüzünden 40 m. yükseklikte Dicle’nin kenarında kurulmuş 730.000 nüfuslu tarihi bir şehirdir. Adı Tanrı Vergisi anlamına gelen Bağdat’ın kervan yollarının üzerinde bulunması, Dicle ile Fırat’ın birbirlerine çok yaklaştıkları bir yerde kurulmuş olması kısa zamanda büyük gelişmeler göstermesini sağlamıştır.

Fakat Hindistan deniz yolunun bulunması, daha sonra Süveyş Kanalının açılması üzerine Bağdat bu bakımdan olan öneminden çok kaybetmiştir. Bununla beraber Bağdat bugün de önemli bir ticaret merkezidir.

Şehir 1834 yılından beri vapur seferleriyle Basra Körfezi’ne bağlanmıştır. Bundan dolayı, Bağdat Hint Okyanusu’na açılan bir nehir ikinci Abbasi halifesi Mansur, önce Küfe yakınlarında, kendi adını taşıyan bir şehir kurmuştu. Fakat bu şehirden hoşlanmaması üzerine başka bir şehir kurmaya harar verdi, yıldızların uğurlu olarak gösterdiği bir yere yeni bir şehir kurdurdu. Bugünkü Bağdat olan bu şehrin temeli 762 yılında atılmıştı. Söylendiğine göre 100.000 işçinin devamlı çalışması sonunda dört yılda sona ermiştir.

Bağdat, Mehdi-Memun devirleri (775-833) arasında çok gelişmiştir. Bilhassa Harunürreşit zamanında (786-809) en parlak devirlerini yaşamıştır.
Bağdat’ın Osmanlı idaresi altına geçmesi Kanuni Sultan Süleyman devrinde olmuştur (1534). Kanuni Tebriz’i alıp Bağdat üzerine yürüdüğü zaman, şehirde kargaşalık çıktı. Bağdat’ta bulunan Mehmet Han’ın kaçması üzerine de şehrin ileri gelenleri şehrin anahtarlarını Sadrazam İbrahim Paşa’ya teslim ettiler.

Bağdat, uzun zaman Osmanlı İmparatorluğunun en gözde şehirlerinden biri olarak kaldı. Zaman zaman çıkan ayaklanmalar Bağdat’ın merkeze bağlılığını zayıflatır gibi olduysa da kısa bir zamanda bu ayaklanmalar bastırıldı. 1623 yılında Savefi hükümdarı Şah Abbas Bağdat üzerine yürüyüp şehri zapt etti. Halkın silahlarını toplayıp Sünnileri kılıçtan geçirdi. Bu arada, İmam-ı Azam ile Abdülkadir Geylani’nin türbelerini de yıktırdı. Osmanlı ordusu şehri geri alabilmek için birkaç kere kuşattıysa da başaramadı.

1638′ de 4. Murat orduları Bağdat’ı geri aldı. Bağdat o tarihte Lausanne (Lozan) Antlaşmasının yapıldığı tarih olan 1923 yılına kadar resmen Osmanlı devletine bağlı kaldı. Yalnız, fiili bakımdan, 1916’da İngilizlerin eline geçmişti. 1921’de Irak’ta İngilizler tarafından yeni bir krallık kurulunca Bağdat, Irak krallığının başkenti oldu.