Bağ Doku Nedir?

Bağ dokusu hastalığı nedir, Bağ dokusu hücreleri hakkında bilgi.

Vücuttaki çeşitli organları, dokuları birbirine bağlayan, onlara desteklik ve di­renç kazandıran en önemli dokulardan­dır. Bağ dokunun hücreleri dağınık olup belli düzende sıralanmamışlardır Epitel dokudan tarklı olarak hücreler arasın­da boşluklara sahiptir. Bu boşluklarda hücre ara maddesi denilen şekil ve bi­leşimi farklı olabilen bir madde bulunur.

Bağ doku aynı zamanda organlara desteklik sağladığından Bağ ve Destek doku olarak da bilinir. Hücrelerin şekil­lerine ve ara maddenin cinsine göre: f-Esas bağ doku, 2-Kıkırdak doku, 3-Kemik doku olarak ayrılır. Esas bağ do­kusu hücreleri çoğunlukla yıldız şeklin­de bazen yuvarlak bazen de ince ya da kalın yalancı ayaklar çıkaran amipsi gö­rünüştedirler. Bag dokusuEsas bağ dokusu diğer do­kuları birleştirmeye ve onların yaraları­nı onarmaya yarar.

Kıkırdak doku yuvarlak veya oval hüc­releri olan, hücreler arası maddesi elas­tik ve homojen maddeden yapılmıştır. Özellikle omurgalı hayvanların henüz embriyo halindeki iskeletlerini kıkırdak doku meydana getirir. Ergin omurgalılar­da ise uzun kemiklerin eklem yerlerin­de, kulak kepçesi, kulak yolu kaburgala­rın uçlarını örten kıkırdaklar ve burun ile nefes borusunda bulunan kıkırdaklarda kıkırdak dokusu bulunur.

Hücreleri kemik dokusu içinde şekil­lerine uygun odacıklar içine yerleşmiş­lerdir. Omurgalıların iskeletini meydana getiren dokudur.