Bafa Gölü Nerededir, Hakkında Bilgi

Bafa Gölü doğal güzellikleri, Bafa Gölü nereye dökülür, Bafa Gölü hakkında bilgi.

Ege bölgesinde Aydın ili topraklan içinde, Büyük Menderes nehrinin Ege Denizi’ne döküldüğü yerin yakınındadır, nehrin sol kıyısına düşer. Denizden yüksekliği 10 metredir. Çevresi 50 km., yüzölçümü 65,2 km. karedir. Göl, adını doğu kıyısında bulunan Bafa köyünden alır.

Denize 17 kilometre uzaklıkta bulunan Bafa Gölünün bulunduğu yerde eskiden büyük bir körfez vardı. Büyük Menderes nehrinin taşıdığı topraklarla körfezin dolduğu, Bafa Gölü’nün böylece denizden ayrılarak meydana geldiği anlaşılmaktadır. Koyun güney ağzına yakın bir yerde, şimdiki Balat köyünün bulunduğu alanda eski Miletos şehri vardı. 8. yüzyılda Müetoş’un büyük ve işlek bir deniz limanı olduğu bilinmektedir. Bafa Gölü’nün çevresi şehir yıkıntıları ve eski eserlerle doludur.

Gölün kuzey-doğusunda Beşparmak dağı yükselir. Güneyinde ise Labada dağı uzanır.
Bafa Gölüne, irili ufaklı birkaç ada vardır. Bunların bazıları kayalıktır ve üzerlerinde tarihi değer taşıyan harabeler bulunur.

En ünlülerinden Menet adası gölün kuzey kıyısındadır. Yassı bir toprak parçasını andıran adada eski bir Bizans köyünün ve yonca yaprağını andıran bir kilisenin yıkıntıları görülmektedir. Gene kuzey kıyısında yan yana İki ada bulunmaktadır. Bunlardan küçüğündeki kilise Meryem Ana’ya ithaf edilmiştir. Büyüğünde ise bir kale vardır.

Eski Herekleia şehri yıkıntılarının karşısına düşen adada da bir manastır, bir dış sur, birkaç kayadan ibaret bir kale vardır. Kahve Adası adını taşıyan bir başka adada da gene manastır ve kale surları vardır. Eski limandan kalma mendirek şimdi gölün içinde bulunmaktadır. İlk zamanlar hafif tuzlu olan göl suları zamanla tamamen tatlı olmuştur.