Bacchus Kimdir, Hakkında Bilgi

Şarap Tanrısı Bacchus kimdir, Bacchus yaptıkları hakkında bilgi.

Yunan ve Roma mitolojilerinde şarap tanrısıdır. Tanrıların başı olan Zeus (lupiter) in oğludur. Tanrıça Rhea, gençliğinde deli olan Bakkhos’u iyi etmiş, ona üzümden şarap yapmasını öğretmiştir. Bakkhos, Nak-sos adasında, Kral Minos’un kızı Ariadne ile karşılaşmış, onunla evlenmiş, kendisine mücevherlerle süslü bir taç hediye etmiştir. Ariadne ölünce de onu gökyüzüne bir yıldız kümesi olarak serpiştirmiştir.

Atina’da va Roma’da Bakkhos şerefine törenler yapılır, ona tapanlar bir araya gelerek şarap içip sarhoş olurlardı. Thebaia   Kiralı Pentheos Bakkhos’tan ve bu eğlencelerden nefret ettiği için ona tapmayı yasak etmiş, denizcilere onu yakalamaları   için   emir vermişti.

Bakkhos, yakalanınca, denizcilerden, kendisini yurduna götürmelerini istedi, sözünü dinletemeyince gemiyi    denizin ortasında durdurarak her yanından üzüm salkımlarıyla sarılmasını ve şarap akmasını sağladı. Denizcilerden biri hariç hepsi taş kesildiler, sağ kalan, ise Bakkhos’u yurduna götürmek zorunda kaldı.

Milattan önce 186 yılında Roma Senatosu, Bakkhos şerefine yapılan törenleri yasak etti çünkü bunlar, sarhoşluk dolayısıyla, birçok cinayetlerin işlenmesine, politik gayelerin tatbikine fırsat teşkil ediyordu.

Bakkhos efsanesinin eski Yunan edebiyat ve sanatında büyük yeri vardır. Yunan tiyatrosunun bu efsanelerden doğduğu söylenebilir.