Babürşah-Babürname Kimin Eseridir?

Babürşah kimdir, savaşları ve hayatı, Babürname kimin eseridir.

16. yüzyıl Çağatay şairlerindendir. On bir yaşında tahta çıkan Babür Şah, Hint-Türk imparatorluğunu kurmak için birçok savaşlar yapmıştır. Ali Şir Nevai’den son­ra en büyük Çağatay şairidir.

Şiir tekniği­ni iyi bilen, sağlam bir edebiyat kültürüne sahip şairin en ünlü eseri Babürname diye anılan Vekayi’dir. Bir hatıra ve gezi kitabı olan bu eserinde, çocukluğundan öm­rünün sonuna kadar hayatını anlatır. Sufiyane bir dünya görüşü ile karışık aşk, şa­rap şiirleri yazmıştır. Aruz Risalesi adlı ese­rinde Türklerin kullandığı nazım şekilleri konusunda bilgiler verir. Divan’ı vardır.