Babılik Nedir, Hakkında Bilgi

Babilik mezhebi nedir, Babılik inancı özellikleri, Babılik hakkında bilgi.

Babilik, Şiraz’da dünyaya gelen Mirza Ali Muhammed’in kurduğu- mezhebin adıdır. İslamlıkta devrim yapmak bahanesiyle ortaya atılan Mirza Ali Muhammed (1821 – 1850) Bab lakabıyla tanınmıştır. Şii mezhebine getirmek iddiasında bulunduğu, İslamlığa sığmayan acayip yenilikleri kabul edip kendisine mürit olanlara da Babi adı verilmiştir. Mirza Ali Muhammed’e Babi denilmesinin sebebi, okuduğu medresede daima kapı önünde oturmak adetinde olmasıdır.

Babiliğin İslamiyette bağdaşamayan yenilik tarafları mesela kadınla erkeğin, bu mezhebe göre, tam manasıyla eşit sayılmasıyla başlar. Babilikte kadın yüzde yüz hürdür. Boşanma yoktur. Bâbîler, mallarının yüzde beşi nispetinde vergi vermek zorundadırlar. Bu vergiyi Babiler cemaatinin başında bulunan, On dokuzlar denilen heyet alır. Babilikte ticaret serbest, faiz helaldir. Kızlar da, oğlanlar da on bir yaşına basınca evlenmek zorundadırlar.

Babilikte kadınların örtünmesi de yasaktır. Babilerin bir tek kap yemekle yetinmeleri de mezhebin icaplarındandır. Bu mezhepte içki, afyon yasaktır.

Babiliğin kendisine özel bir de takvimi vardır. Babi takviminde ay on dokuz gün, yıl on dokuz aydır. Babilerin nizamları, teşkilatları, hatta Kitab-ün Nur dedikleri kendi Kuranları vardır.