Babil Kulesi Nerededir, Hakkında Bilgi

Babil Kulesi efsanesi nedir, Babil Kulesi nerededir, Babil Kulesi hakkında bilgi.

Dünyanın en büyük eserlerinden biri olarak tarihe geçmiş olan Babil Kulesi yedi katlıydı, 90 metre yükseklikteydi. Yedinci kat mavi çini tuğlalarla süslenmişti. Babilliler bu kulenin bir eşinin de aynen toprağın altında devam ettiğine inanırlardı.

Kulenin birinci kat yüksekliği 33 metreydi, ikinci kat, 18 metre, üç, dört,-beş ve altıncı katlar da altışar metre yüksekliğindeydi. Yedinci katın yüksekliği de 15 metreydi.
M. Ö. 689 yılında Asur Kiralı Sanherip, bütün Babil şehriyle birlikte, kuleyi de yıktı. Onun yerine gelen Asarhaddon ise kuleyi on üç yılda yeniden yaptırdı. Fakat M. Ö. 473 yılında Pers Kralı Kserkses kuleyi yeniden yakıp yıktı.

Büyük iskender Babil’i kendine başkent yapmak istediği sıralarda kule bir yıkıntı halindeydi, İskender, yerine yenisini yaptırmak üzere, bu yıkıntıları kaldırdıysa da, erken ölmesi kuleyi yeniden yaptırmasına engel oldu. Böylece yıkıntıları bile tamamen ortadan kalkan kule sadece efsane halinde yaşamakta devam etti.

Tevrat’ta yazdığına göre Tufan’dan sonra Nuh’un oğulları Sinar’da yerleşmişler, kendilerine bir şehir ve bu şehirde başı göklere erişen bir kule yapmak istemişler Bu şehri yapmalarına sebep bütün dünyaya dağılmalarının önüne geçip toplu bir halde yaşamak istemeleriydi. Fakat inşaat devam ederken Tanrı onların dillerini karıştırmış, bütün halkı buradan yeryüzüne dağıtmıştır.

Babil Kulesi efsanesi, bütün dillerin her tek kaynaktan geldiğine işaret sayılmış, zaman zaman da bir delil olarak ileri sürülmüştür. Aynı yerde Nuh’un torunlarının sayısına göre 72 dil türediğine, Nuh’un üç oğlu olan Sam, Ham ve Yafes’in torunları olarak topluluklar teşkil ettiklerine dair olan inanç bütün Orta çağ boyunca devam ettiği gibi bugün bile birçok yerlerde kabul edilmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir