Babanzade Zihni Paşa Kimdir?

Mustafa Zihni Paşa hayatı ve eserleri, Zihni Paşa hakkında bilgi.

Son yüzyılda yaşamış Türk bilim ve idare adamlanndandır. Bağdatlı meşhur Babanzade ailesindendir. Süleymaniye’de dünyaya gelmiş, Bağdat’ta okumuştur.

Mithat Paşa Bağdat valisiyken, Zihni Paşa onun mühürdarlığını yaptı, sonra Bağdat mektupçusu oldu. Muhtelif mutasarrıflıklarda, Adana, Yanya ve Hicaz valiliklerinde bulundu. İstanbul’da öldü, Edirnekapı mezarlığına gömüldü.

Zihni Paşa Eserleri:
İlim ve İslam, Mikyas-ül Alılak, Kuvayi Maneviye, İslamda Hilafet, Savabül Kelam (Arapça’dan çeviri).