Baba İshak Kimdir, Hayatı ve Yaptıkları

Baba İshak isyanı, Baba İshak ayaklanması bastırılması, Baba İshak hakkında kısa bilgi.

1229 yılında Anadolu’da peygamberlik taslayan bir Türkmen şeyhidir. Selçuklular devrinde, İckat ve Amasya taraflarını ele geçirmiş, yağmacılığa başlamış, fakat Selçuklu hükümdarlarından Keyhüsrev’in gönderdiği askerler tarafından yakalanıp idam edilmiştir.

Kendisine mensup olanlara Babai adı verilmiştir. Bunların Kızılbaşlar, Tahtacılar, Bektaşiler gibi bazı zümrelerde izleri vardır.