Baba Cafer Zindanı Nerededir?

Baba Cafer Zindanı kim yaptırdı, Baba Cafer Zindanı hakkında bilgi.

İstanbul’da, Haliç’te çok eski bir zindandır. Haliç surlarının denize açılan kapısına Zindan Kapısı (veya Gemiler Kapısı) adı verilir.

Eminönü ile Unkapanı arasında bulunan Baba Cafer Zindanının bu adı nereden aldığına dair Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde şöyle yazar: Abbasi Halifesi Harunürreşit zamanında Seyit Cafer adında bir elçi Bizans’a (İstanbul’a) gönderilmiştir.

Seyit Cafer İstanbul’a geldikten sonra, daha önce Bizanslıların bir kısım Arapları öldürmüş olmasının aleyhinde bulunmuş, bundan dolayı buradaki zindana hapsedilmiş, bir süre sonra da öldürülmüştür. Arap elçisi Seyit Cafer, imam Hüseyin soyundan gelme olduğu için, sonradan, Bektaşiliği benimseyen Yeniçerilerce Baba Cafer diye anılmıştır.

Bundan dolayı zindana da Baba Cafer Zindanı adı verilmiştir. Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra, Bektaşilik aleyhinde bir cereyan baş gösterdiği için, hükumetçe Baba Cafer tabiri Bab-ı Cafer (Cafer Kapısı) olarak değiştirilmiştir.

Burada bulunan kule, Bizans zamanında olduğu gibi, İstanbul’un Türkler eline geçmesinden sonra da hapishane vazifesi görmüştür. 1831’den sonra, hapishane, 2. Mahmut tarafından Sultan Ahmet meydanındaki Karakolhane’ye nakledilmiştir.

Bununla beraber Baba Cafer Zindanı, yanında bulunan türbesi halkın ziyaretgahı olmakta devam etmiştir. Bilhassa gebe kadınlar türbeye gelerek doğacak çocuğun çamaşırlarının bulunduğu bohçayı, doğuma kadar türbede bırakırlardı. Doğan çocuk 8-9 yaşına kadar her yıl türbeye götürülürdü. Götürülmeyen çocukların başına bir fenalık geleceği inancı halk arasında dolaşırdı.