Azrail Kimdir, Görevleri Nelerdir?

Azrail meleğinin görevleri nelerdir, Ölüm meleği Azrail hakkında bilgi.

Ölüm meleğinin adıdır. Çeşitli dinlerde; insanları öldürme işini üzerine alan, ölüm zamanını tayin eden, ölüler diyarına hükmeden tanrılar vardır. Eski Yunan mitolojisindeki Atropos, Thanatos, Persephone bu çeşitten tanrılardır. Tek tanrılı dinlerde, bu arada İslamiyette bu çeşit tanrıların yerini, Tanrının yardımcısı olan melekler almıştır.

Ne Kuran’da, ne de sahih hadislerde Azrail kelimesine raslanmaz. Kuran’da ölüm işlerine bakan meleğin adı Melekül-Mevt (ölüm meleği) dir. Sahih hadislerde de ölüm meleği hep bu adla anılmaktadır.

Gerek Kuran’da, gerek sahih hadislerde Azrail kelimesinin bulunmadığına bakarak Azrail kelimesinin Hz. Muhammed’den sonra kullanılmaya başlandığına hükmedilebilir Azrail kelimesinin Sahabe devrinde yahut daha sonraları, Müslümanlığı kabul etmiş olan bazı Hristiyan ve Yahudi bilginleri ile girmiş olması ihtimali kuvvetlidir.

Ölüm meleğinin acil olarak Azrail kelimesine İbrani kaynakları ile turan tefsirlerinde rastlanır. Kelime İbranice’de Cehennem meleğine verilen adın bozulmuş bir şekli olsa   gerektir,   İbrani   söylentileriyle bunları kaynak edinmiş olan Kuran tefsirlerine göre Azrail, bütün dünyayı  kaplayacak kadar büyük, 70.000 ayağı, 4.000 kanadı, canlıların sayısınca dili ve gözü, dört tane yüzü olan bir melektir. Tanrı  ölümü yaratınca, onun kuvveti karşısında bütün melekler düşüp bayılmışlar, yalnız Azrail ölümden daha kuvvetli çıkmış, insanı yaratmak istediği zaman Tanrı’nın toprak getirmeye memur ettiği meleklerden hiçbiri toprağın  yalvarmasına dayanamamış, hepsi elleri boş dönmüş, ancak katı yürekli Azrail bu işi görebilmiş. Tanrı, bunun üzerine, onu insanların canını almaya memur etmiş. Bu söylenti Türk halk inanışlarına da girmiştir.