Azot ve Karbon Devri

Azot devri ödev Azot devrinin genel özellikleri nelerdir.

Havadaki seıuest, elementel azottan azot bileşiklerinin yapılmasına azotun sap­tanması (tespiti) denir.

Canlı dokuların temel maddeleri olan proteinler amino asitlerden yapılmıştır. Amino asitler azotlu bileşikler olup, bitki­ler tarafından yapılabilir.

Hayvanlar kendi proteinleri için gerekli amino asitlerin çoğunu bitkilerden sağlar.

Bitkiler amino asit sentezi yaparken ha­vadaki serbest azotu kullanamazlar. Su­da eriyen nitrat tuzları halinde kökleri yar­dımıyla topraktan alırlar. ‘Onun için bitki­lerin içinde bol azot bulunan bileşiklerle gübrelenmesı gerekir. KN03 (potasyum nitrat) Ca (N03)2 (kalsiyum nitrat). NH4N03 (amonyum nitrat). (NH4)2S04 (amonyum sülfat), CaNCN { kalsiyum si-yanamıd, azotlu kireç) önemli yapay güb­relerdir.

Azotun hava-toprak-canlılar-denızler arasındaki sürekli dolaşımına AZOTUN SÜREKLİ DEVRİ denir. Bu dolaşım şöyle özetlenebilir.

  • Bitkiler topraktaki nitratların büyük bir kısmını kökleri vasıtasıyla alırlar. Bunları amino asitlere dönüştürürler. Bu azot bi­leşikleri hayvanlara geç Hayvan dışkı­ları ve bitki, hayvan kalıntılarıyla bu azot tekrar toprağa döner
  • Topraktaki nitratların bir kısmı akar­sularla denizlere, göllere sürüklenir. De­nizlerde ve büyük göllerdeki azot bakteri­leri nitratları elementel azota çevirir, bu da havaya döner Havadaki azotun bıfkısmı baklagillerdeki nitrat bakterileri, yıldırım­lar ve şimşeklerle toprağa döner
  • Hava azotu insan eliyle saptanır, ya­pay azotlu gübre yapılarak toprağa verilir.