Azot ve Azot Döngüsü Nedir?

Azot döngüsü nedir, Azot elementi ve özellikleri nelerdir.

Sembolü N, atom numarası 7, atom ağırlığı 14, molekül ağırlığı 28’dir. -3 ile +5 arasında değişen değerler alır. Elektron di­zilişi 2.5 şeklindedir.

Azot en çok element halinde havada bu­lunur. Aktif bir element değildir.

100 hacim havada 78 hacim azot var­dır. Yani havanın hacimce % 78’i azottur. Havadaki azotun ağırlıkça yüzdesi ise % 75 5’dir. Yeryüzünde bulunan başlıca azot bileşikleri NaN03(Şili güherçilesi) ve KN03 (hint güherçilesi) dir. Ahırların duvarların­da Ca (NO) halinde bulunur. Hücrenin te­mel maddesi olan proteinler azotlu bile­şiklerdir. Vücudumuzda azot oranı % 3 civarındadır. Maden kömürlerinde de önemli miktarda azot vardır.

Azot. renksiz, kokusuz bir gazdır. Kay­nama noktası -195°C’dir. Suda pek az erir.

Yoğunluğu 1.250 gr/litredir. 20°C’de 100 İt suda ancak 1.6 litre azot eritilir. Ze­hirli değildir. Ancak solunumu elverişli olmadığı için canlılar saf azot içinde ya­şayamazlar. Azot yanıcı ve yakıcı değil­dir. Tembel bir gazdır Başka ele­mentlerle pek güç bileşir. Azotun güç bi­leşik yapması molekül yapısından ileri ge­lir. Azot atomlarının dış bölgesinde 5 elek­tron bulunduğundan, azot molekülünde atomlar arasında 3 kovalent bağ vardır.

Azot molekülü, başka atomlarla bileşir­ken atomlarına ayrılmalıdır. Bu da çok enerji istediği için güç olur. Buna karşılık azot bileşikleri aktiftir.

Azot 800-900°de lityum, kalsiyum, mag­nezyum, alüminyum gibi aktif metallerle bileşerek NİTRÜRLERİ yapar.