Azot Nasıl Elde Edilir?

Azot Nasıl Elde Edilir, Azot elde etmenin yolları, Azot üretimi hakkında bilgi.

Laboratuvarlarda saf azot elde etmek için en uygun usul amonyum nitratın (NH4 NO.,) ısıtılmasıdır. Bu olay şu denklemle gösterilebilir :
NH4N0.2 -> N2 + 2H./5

Amonyum nitrit yoksa, onun yerine sodyum nitrit (NaN02), ile amonyum klorür (NH,CI) eriyikleri beraberce ısıtılır. Bu bileşik amonyum nitrif görevini görür. Elde edilen azotun kuru olması isteniyorsa azot gazını sülfürik asitle yıkama şişesinden geçirmek gerekir.

Azot suda gayet az erir. Oda sıcaklığında 100 hacim su içinde ancak 1,5 hacim azot eritilebilir. Yoğunluğu havadan hafiftir: (28/29 = 0,9655). — 195,8″ de sıvılaşır,
_ 210° de donar. Sıvılaşma noktası oksijeninkinden aşağıda olduğundan havanın buharlaştırılmasında önce azot buharlaşır. Böylece’ saf olarak azot elde etmek mümkün olur.