Azimuthal Kuantum Sayısı

Azimuthal Kuantum Sayısı nasıl hesaplanır, Azimuthal Kuantum Sayısı hakkında bilgi.

Azmütal veya ikincil kuvant sayısı I harfi ile gösterilir. Bohr atom mode­linde elektronların her zaman daire­sel bir yörünge üzerinde hareket et­mediklerinden ve çeşitli biçimlerde elektron bulutlarından meydana ge­len yörüngeçlerin varlığından bahsetmiştir.

Elektron bulutu bir elektrik ala­nı meydana getireceğine göre, dış elektrik alanı (diğer elektronların meydana getirdiği veya dışarıdan tat­bik edilen alan) ile etkileşim halinde bulunur. Bu enerji seviyesinin daha da ayrılmasına sebep olur.

Elektron bulutlarının şekillerini ve şekil farkı nedeniyle enerji seviyele­rinde ne şekilde ayrılmaların olabile­ceğini belirtmek üzere ikincil kuvant sayısı I kullanılır. İkincil kuvant sayı­sı, esas kuvant sayısı n’ye bağlı ola­rak sıfır ile n-1 arasındaki tam sayı­lar olabilir.

I= 0, 1, 2, …. (n-1) Örneğin: n = 3 ise I = 0, 1 ve 2 ola­bilir.