Azeri Türkçesi Hakkında Bilgi

- in Genel
0

Azeri Türkçesi özellikleri nelerdir, Azeri Türkçesi hakkında bilgi.

Azerbaycan S. S. Cumhuriyeti ile, Gürcistan ve Ermenistan’ın bir kısmında ve İran Azerbaycanında konuşulan bir Türkçe dilidir. Türk dillerinin Güney-Batı topluluğuna giren diller arasındadır.

Azeri Türkçesinin, hem kelime hazinesi, hem de söyleyiş bakımından, Türkiye Türkçesine birçok benzer tarafları olduğu gibi, ayrıldığı noktalar da vardır. Bilhassa Anadoludaki yerli ağızlara benzeyen sesler çoktur. Mesela hiç yerine heç, gitmek yerine getmek derler. Buna karşılık, açık «e» sesi «a» ya yakındır. «Gelmek», «temel» gibi kelimeler «a» sesine yakın bir «e» ile telaffuz edilir. Sesli harf uyumu da Azerî Türkçesinde önemli bir yer tutar. «Odun» yerine «odon», «öküz» yerine «ököz» derler.
Bu diyeleğın bir başka özelliği de kelime başlarındaki «y» seslerinin düşmesidir: «yüce = üce», «yedi — edi», «yiğit = iğit» gibi. Azeri Türkçesinin özelliklerinden biri de kelime başındaki «b» seslerinin yerine «m» kullanılmasıdır: «binmek = minmek», «bin = min», «ben = men», «boncuk = moncuk» gibi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir