Azeri Lehçesi Hakkında Bilgi

Azeri Türkçesi nedir, Azeri Türkçesi tarihi, gelişimi, özellikleri hakkında bilgi.

Batıya geçen Oğuzlar, Kafkasya’da, İran’ın batısında ve Anadolu’da yerleşmişlerdir. 14 ve 15 inci yüzyıllardan itibaren Oğuz Türkçesinin bu bölgelerde Fars Şivesinin etkisi altında kalarak Azeri Lehçesi (Türkçesi) adını aldığı görülür.

Bu Türk lehçesiyle eser veren şairlerin büyükleri 16’ncı yüzyılda yaşamış olan Hatai (Şah İsmail) ile Fuzulidir. Kanuni Sultan Süleyman, Bağdat ve çevresini Osmanlı İmparatorluğu ülkesine kattıktan sonra Azeri Türkçesi, Oğuz Lehçesinin çok yaygın bir kolu olan Anadolu Türkçesi (Osmanlı Türkçesi) nin etkileri altında kalmaya başlamıştır.