Azeri Edebiyatı Hakkında Bilgi

Azeri Edebiyatı araştırmaları, Azeri Edebiyatı şairleri ve örnekleri hakkında bilgi.

Azeri edebiyatı İslam ve Batı medeniyeti etkileri altında gelişmiştir.
11 ve 13. yüzyıllarda yetişen Azeri şairlerinin çoğu eserlerini Farsça yazmışlardır. Bunların başında Şirvanlı Hakani’yi sayabiliriz. Şehirlerde gelişen Farsça edebiyata karşılık köylerde ve göçebeler arasında yaşayan bir de halk edebiyatı vardır.

Yüzyılın yetiştirdiği en büyük şairler Hasanoğlu (Şeyh İzzettin İsferayini) ile Nesimî’dir. Nesimî sade Azeri edebiyatının değil, bütün Türk edebiyatının da en seçkin temsilcilerindendir.

Türk edebiyatının en büyük simalarından birkaçını yetiştiren Azerî edebiyatı Karakoyunlular ve Akkoyunlular zamanında büyük gelişmeler göstermiş, Ruşenî, Hataî ve Habibî gibi ünlü şairler yetiştirmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir