Ayrışma Derecesi Nedir?

Ayrışma Derecesi formülü nedir, Ayrışma derecesi hesaplaması kimya.

Termik ve iyonik ayrışmalar sıra­sında ayrışan kısmın mol sayısının, başlangıçta alınan maddenin toplam mol soyasına oranı örneğin 1 mol gü­müş klorürün belli bir miktar su için­de çözülmeye çalışılması sırasında gümüş klorürün 0.05 molünün çözül­düğünü varsayalım. Bu durumda ay­rışma derecesi 0.05/1 = 0.05 kısa­ca % 5’tir.

Termik ve iyonik ayrışmalarda ürünlerin molar derişimleri çarpımı­nın ayrışan maddenin molar derişimi­ne oranına eşit olan ve sadece sıcak­lığa bağlı olarak değişen bir değer. (Denge sabiti, iyonlaşma sabiti vb.)