Aynular Kimdir, Nerede Yaşamıştır?

Aynular kavmi kimdir, Aynular nerede yaşadı, Aynular ırkı hakkında bilgi.

Doğu Asya’nın en eski kavimlerinden biridir. Tip ve kültür bakımından Japonlardan ayrılırlar. Avcılık ve balıkçılık yaparak geçinirler. Japonlar tarafından sürülmüş olduklarından, bugün için sadece Hakkaido, Sahalin adalarının en işe yaramaz topraklarında az miktarda kalmışlardır.

Sayıları 17.000 kadardır. Hangi ırktan oldukları halen kesin olarak tespit edilememiştir. Güçlü kuvvetli, orta ve kısa boylu, esmer tenli insanlardır. Yapılışları Sarı ırktan çok Beyaz ırktan geldiklerine işaret sayılabilir, iyi kalpli, onurlu, dinlerine çok büyük bir taassupla bağlı kimselerdir.

Ayı yavrularını yakalar, besler ve üç yaşını bitirdikleri zaman törenle kurban ederler. Bugün daha çok Japonların yanında uşak, işçi ve kayıkçı olarak çalışmakta, çok ender olarak kendi başlarına çiftçilik veya balıkçılık yapmaktadırlar. Aynular kültür ve milli birlik bakımından yavaş yavaş sönmektedirler.