Aynılık İlkesi Nedir?

Aynılık değişmezlik prensibi nedir ve özellikleri nelerdir, Aynılık ilkesi hakkında bilgi.

“Bir şey ne ise odur. Her şey ken­disinin aynıdır.” ya da A=A’dır. Şeklin­de ifade edilir. Bu prensip Determinizm prensibine uygundur.

Determinizm prensibine göre tabiatta bir düzen var­dır. Aynılık prensibi, düşüncede tutar­lılık sağlar. Yazı yazdığım kalem bir an kendi kendisinin aynı olmazsa düşün­cede kopukluk sağlar. Bu da insanlar­daki bilgi zincirini koparır. Olaylar hak­kında akıl yürütme bu prensip sayesin­de kolaylaşır. Kendimize olan güveni­mizi artırır.