Aynaroz Nerededir, Hakkında Bilgi

Aynaroz yarımadası nerededir, Aynaroz tarihi ve kültürü hakkında bilgi.

Yunanistan’da Selanik’in güney-doğusunda, Kalkidikya (Halkidikya) Yarımadasının güney-doğuya doğru uzanan üç dilinden en doğudakidir.

Buradaki dağa da aynı ad verilir. Uzunluğu 50, genişliği ortalama 10 km., yüzölçümü 314 km. kare olan bu bölgenin bütün nüfusu erkektir.

Aynaroz’da muhtar bir Rum Ortodoks Cumhuriyeti vardır. Bu bölgede, münzevi ve çile çekmeye gelen papazların yeri olarak 968 yılında Athanasios tarafından büyük Lavra Manastırı kurulmuştu. Aynaroz 11. yüzyılda genişlemeye başlamıştır. Bizans, Osmanlı ve Yunanistan yönetiminde egemenliğini büyük ölçüde korumuştur.

Yunan papazlarından başka Rus, Bulgar ve Romen papazları da bulunur. Aynaroz’un merkezi olan Karyes çevresinde 20 kadar büyük manastır vardır. Bunlar eski çağların korsanlarına karşı tahkimlenmiş yapılardır. Ayrıca, daha küçük olarak birçok çile yerleri de vardır. Papazlar, ufak çapta tarımla, birtakım sanatlarla uğraşırlar, bu arada, dini konular üzerinde kabartmalar yaparlar, pazar ve panayırlarda bunları satarlar. Buraya her yıl binlerce ziyaretçi gelir, aylarca manastırlarda kalırlar. Aynaroz’a kadın girmesi yasaktır.

1. Murat devrinde 1374’te Türkler tarafından zapt edilen Aynaroz, özelliğinden ötürü Bostancıbaşılara bağlandı. Bostancı hasekilerinden biri, Aynaroz Subayı adı ile buraya memur edilmek suretiyle yarımadanın devlet adına yönetimi sağlandı. 19. yüzyılın başlarında Selanik eyaletinin bir sancağı sayılan Aynaroz, 1864 vilayet teşkilatında 2. merkezine bağlı bir ilçe haline getirildi. 1866’da kabul edilen özel bir tüzük uyarınca, hükumet işlerinin, kaymakamın başkanlığında, manastırların her yıl değiştirilen birer vekilinden meydana gelen lonca denilen bir kurul tarafından yürütülmesi yolu tutuldu. Aynaroz 1912 Balkan Savaş’ında Osmanlı egemenliğinden çıkıncaya kadar bu şekilde yönetildi.

Leave a Reply