Ayna Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Ayna tarihi, Ayna çeşitleri nelerdir, Ayna tarihi hakkında bilgi.

İlk insanlar kendilerini. görebilmek için göllerin ve durgun su birikintilerinin yüzeylerine bakarlardı. Böylece, parlak ve pürüzsüz cisimlerin ışığı yansıttığını öğrendiler. Daha sonraları Mısırlılar, İbraniler, Eski Yunanlılar ve Romalılar maden levhalarının yüzlerini cilalayarak madeni aynalar yaptılar, ilk çağ’da Etrüskler’in, iskitler’in tunçtan aynaları, Romalıların da gümüş aynaları vardı.

Eski Yunan matematikçisi Arkhimides M. Ö. 212 yılında Sirakusa’nın işgali sırasında birtakım içbükey aynalar kullananarak limandaki Roma donanmasını yakmayı başarmıştı. Böylece, içbükey aynaların ışığı bir noktaya topladığı da öğrenilmiş oldu.
19. yüzyılın başında Venedik’te ilk defa cam aynalar yapıldı. Bu cam aynaların arkaları madeni bir örtüyle kaplanmıştı. Eski zamanlarda aynaların arkasına sürülen bu sır maddesi bir civa kalay amalgamıydı.

Bugün yapılan aynalarda ise kimyasal olarak çökertilmiş ince gümüş tabakası sırı kullanılır. Bu gümüş tabakası vernikten bir örtü ile korunur.

Fizikte Ayna:

Fizikte, üzerine düşen ışınları yansıtabilen cilalı yüzeylere, genel olarak, ayna adı verilir. Bu aynalar ikiye ayrılır: 1 — Düzlem aynalar; 2 — Küresel aynalar.
1 — Düzlem aynalar: Bir yüzü parlak, arkası sırlı düz aynalardır. Bir ışık cilalı bir yüze çarpınca şu iki kanuna uyarak yansır:
I — a) Gelen ışın, b) gelme noktasındaki normal, c) yansıyan ışın aynı düzlem içinde bulunur.
II — Gelme açısı (gelen ışının normalle yaptığı açı), yansıma açısına (yansıyan ışının normalle yaptığı açıya) eşittir.
Düzlem aynalarda görüntüler şu özellikleri taşır: Görüntüler zahiridir. Gerçekte var olmadıkları için bir ekran üzerine alınamazlar. Cisimle görüntüsü bakışıktır, İkisi de aynadan aynı uzaklıktadır. Görüntü ile cisim aynı boyuttadır ve birbirinin tersi değildir. Yalrtız, üstüste getirilemezler. Avuç içleri birbirine bakan sağ ve sol el gibidirler.
iki düzlem ayna karşılıklı yerleştirilir, bunun ortasına da bir cisim konulursa teorik olarak sonsuz sayıda görüntü elde edilir, çünkü görüntüler aynalarda birbirine vurarak çoğalır.